Sunday , March 29 2020
Home / vietnam / Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm

Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảmTrên Instagram cá nhân mới đây, Nhật Lê – bạn gái Quang Hải đã đăng tải bức ảnh đời thường kèm with chia sẻ khá tâm trạng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngay sau khi Nhật Lê chia sẻ hình ảnh cá nhân, Quang Hải đã want chóng ấn like. Thng thái này khiến and mạng lập tức ổổ sự quan tâm và cho rằng chuyện tình cảm của cả hai dường như vẫn rất bền chặt sau hàng loạt nghi v .n. Ệc biệt hơn đây cũng là lần tương tác đầu tiên của Quang Hải với bạn gái sau hơn 3 tháng cả hai không cắn nhắc đến nên của Quang Hải với bạn gái sau hơn 3 tháng cả hai không cắn nhắc đến nên của Quang Hải với bạn gái sau hơn 3 tháng cả hai không cắn nhắc đến nên của Quang Hải với bạn gái sau hơn 3 tháng cả hai không cắn nhắc đế nhau trên mạng x x càn càn càn càn càn càn càn càn cợn càn cợn. Thậm chí cách đây không lâu, nam cầu thủ tuyển Việt Nam còn xoá hết ảnh thân mật với Nhật Lê trên Instagram, chỉ giữ lại duy nhất tấm ảnh đi hảt cản h tht vhi nhật Lê trên Instagram, chỉ giữ lại duy nhất tấm ảnh đnh g/20n c thn càn g/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n c/20n.

</p><p>Tuy nhiên với động thái tích cực như hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.</p><div class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"><div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/10/16/nhatle-15712259446741775708784.jpg" id="img_8f4d23c0-f009-11e9-a870-e1a6a282bff0" w="662" h="480" alt="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 1." title="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="8f4d23c0-f009-11e9-a870-e1a6a282bff0" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/10/16/nhatle-15712259446741775708784.jpg" width="" height=""/></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quang Hải âm thầm like bài đăng mới nhất của bạn gái trên Instagram. Đây là lần đầu tiên nam cầu thủ tương tác với bạn gái or 3 tháng "bặt vô âm tín".</p></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"><div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/10/16/screen-shot-2019-09-06-at-012621-15677101187161106284329-1571226014720653592866.png" id="img_b9dea960-f009-11e9-bbad-d14ff1cfd25f" w="623" h="301" alt="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 2." title="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="b9dea960-f009-11e9-bbad-d14ff1cfd25f" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/10/16/screen-shot-2019-09-06-at-012621-15677101187161106284329-1571226014720653592866.png" width="" height=""/></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]">Cách đây không lâu, Quang Hải gây hoang mang khi xoá hết ảnh chụp chung với Nhật Lê, chỉ còn giữ lại duy nhất tấm ảnh này.</p></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="" type="Photo"><div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/10/16/page-15650709500111467016044-15650852340851188003754-15677103655851426992338-1571226014716435178431.jpg" id="img_b9af0de0-f009-11e9-86f9-073c21aaf238" w="623" h="390" alt="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 3." title="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="b9af0de0-f009-11e9-86f9-073c21aaf238" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/10/16/page-15650709500111467016044-15650852340851188003754-15677103655851426992338-1571226014716435178431.jpg" width="" height=""/></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"><div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/10/16/1-156507071100543449939-1565085234093289398655-15677103655881656100816-1571226014710857979308.jpg" id="img_b9677d90-f009-11e9-9749-f51bf71e3025" w="625" h="499" alt="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 4." title="Hơn 3 tháng không tương tác, Quang Hải bất ngờ làm 1 điều với bạn gái Nhật Lê chứng minh tình cảm - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="b9677d90-f009-11e9-9749-f51bf71e3025" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/10/16/1-156507071100543449939-1565085234093289398655-15677103655881656100816-1571226014710857979308.jpg" width="" height=""/></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]">Vào tháng 7/2019, you can bờt ngờ bỏ đi dòng trạng thái đang hẹn hò với người kời trên Facebook. Ờng thời, Quang Hải cũng bỏ tên thay thế "Lu" (nickname N Nhật Lê) và ngược lại, Nhật Lê cũng bỏ đi chữ "Q.H" ở sau tên Facebook của mình.</p></div></div></div><p><script>(runinit = window.runinit || []).push(function () { var footerFbSdk = { isLoaded: false, init: function () { var me = this; $(window).scroll(function () { if ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) { var pScrollCuon = $(window).scrollTop(); var liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top; if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } } else if (!me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } }); }, LoadFbSdk: function () { (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); } };</p> <p>footerFbSdk.init(); });</script></pre> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> <br /><a href="http://kenh14.vn/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam-20191016184435608.chn">Source link </a></p></div><div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span><ul class="flat-social"><li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://doosar.com/vietnam/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam/" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li><li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C6%A1n+3+th%C3%A1ng+kh%C3%B4ng+t%C6%B0%C6%A1ng+t%C3%A1c%2C+Quang+H%E1%BA%A3i+b%E1%BA%A5t+ng%E1%BB%9D+l%C3%A0m+1+%C4%91i%E1%BB%81u+v%E1%BB%9Bi+b%E1%BA%A1n+g%C3%A1i+Nh%E1%BA%ADt+L%C3%AA+ch%E1%BB%A9ng+minh+t%C3%ACnh+c%E1%BA%A3m&url=https://doosar.com/vietnam/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam/" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li><li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://doosar.com/vietnam/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam/&name=H%C6%A1n+3+th%C3%A1ng+kh%C3%B4ng+t%C6%B0%C6%A1ng+t%C3%A1c%2C+Quang+H%E1%BA%A3i+b%E1%BA%A5t+ng%E1%BB%9D+l%C3%A0m+1+%C4%91i%E1%BB%81u+v%E1%BB%9Bi+b%E1%BA%A1n+g%C3%A1i+Nh%E1%BA%ADt+L%C3%AA+ch%E1%BB%A9ng+minh+t%C3%ACnh+c%E1%BA%A3m" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li><li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://doosar.com/vietnam/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam/&title=H%C6%A1n+3+th%C3%A1ng+kh%C3%B4ng+t%C6%B0%C6%A1ng+t%C3%A1c%2C+Quang+H%E1%BA%A3i+b%E1%BA%A5t+ng%E1%BB%9D+l%C3%A0m+1+%C4%91i%E1%BB%81u+v%E1%BB%9Bi+b%E1%BA%A1n+g%C3%A1i+Nh%E1%BA%ADt+L%C3%AA+ch%E1%BB%A9ng+minh+t%C3%ACnh+c%E1%BA%A3m" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li><li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://doosar.com/vietnam/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam/&description=H%C6%A1n+3+th%C3%A1ng+kh%C3%B4ng+t%C6%B0%C6%A1ng+t%C3%A1c%2C+Quang+H%E1%BA%A3i+b%E1%BA%A5t+ng%E1%BB%9D+l%C3%A0m+1+%C4%91i%E1%BB%81u+v%E1%BB%9Bi+b%E1%BA%A1n+g%C3%A1i+Nh%E1%BA%ADt+L%C3%AA+ch%E1%BB%A9ng+minh+t%C3%ACnh+c%E1%BA%A3m&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li></ul><div class="clear"></div></div><div class="clear"></div></div> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2019-10-16T17:33:06+00:00","datePublished":"2019-10-16T17:33:06+00:00","dateModified":"2019-10-16T17:33:06+00:00","headline":"H\u01a1n 3 th\u00e1ng kh\u00f4ng t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c, Quang H\u1ea3i b\u1ea5t ng\u1edd l\u00e0m 1 \u0111i\u1ec1u v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i Nh\u1eadt L\u00ea ch\u1ee9ng minh t\u00ecnh c\u1ea3m","name":"H\u01a1n 3 th\u00e1ng kh\u00f4ng t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c, Quang H\u1ea3i b\u1ea5t ng\u1edd l\u00e0m 1 \u0111i\u1ec1u v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i Nh\u1eadt L\u00ea ch\u1ee9ng minh t\u00ecnh c\u1ea3m","keywords":[],"url":"https:\/\/doosar.com\/vietnam\/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam\/","description":"Tr\u00ean Instagram c\u00e1 nh\u00e2n m\u1edbi \u0111\u00e2y, Nh\u1eadt L\u00ea - b\u1ea1n g\u00e1i Quang H\u1ea3i \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng t\u1ea3i b\u1ee9c \u1ea3nh \u0111\u1eddi th\u01b0\u1eddng k\u00e8m with chia s\u1ebb kh\u00e1 t\u00e2m tr\u1ea1ng. S\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec \u0111\u00e1ng n\u00f3i n\u1ebfu nh\u01b0 ngay sau khi Nh\u1eadt L\u00ea chia s\u1ebb h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00e1 nh\u00e2n","copyrightYear":"2019","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Doosar","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/doosar.com\/wp-content\/themes\/sahifa\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/doosar.com\/vietnam\/hon-3-thang-khong-tuong-tac-quang-hai-bat-ngo-lam-1-dieu-voi-ban-gai-nhat-le-chung-minh-tinh-cam\/"},"author":{"@type":"Person","name":"vietnam","url":"https:\/\/doosar.com\/author\/vietnam\/"},"articleSection":"vietnam","articleBody":"\r\n\r\n\n\n\n\n\n\nTr\u00ean Instagram c\u00e1 nh\u00e2n m\u1edbi \u0111\u00e2y, Nh\u1eadt L\u00ea - b\u1ea1n g\u00e1i Quang H\u1ea3i \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng t\u1ea3i b\u1ee9c \u1ea3nh \u0111\u1eddi th\u01b0\u1eddng k\u00e8m with chia s\u1ebb kh\u00e1 t\u00e2m tr\u1ea1ng. S\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec \u0111\u00e1ng n\u00f3i n\u1ebfu nh\u01b0 ngay sau khi Nh\u1eadt L\u00ea chia s\u1ebb h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00e1 nh\u00e2n, Quang H\u1ea3i \u0111\u00e3 want ch\u00f3ng \u1ea5n like. Thng th\u00e1i n\u00e0y khi\u1ebfn and m\u1ea1ng l\u1eadp t\u1ee9c \u1ed5\u1ed5 s\u1ef1 quan t\u00e2m v\u00e0 cho r\u1eb1ng chuy\u1ec7n t\u00ecnh c\u1ea3m c\u1ee7a c\u1ea3 hai d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 v\u1eabn r\u1ea5t b\u1ec1n ch\u1eb7t sau h\u00e0ng lo\u1ea1t nghi v .n. \u1ec6c bi\u1ec7t h\u01a1n \u0111\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 l\u1ea7n t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c \u0111\u1ea7u ti\u00ean c\u1ee7a Quang H\u1ea3i v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i sau h\u01a1n 3 th\u00e1ng c\u1ea3 hai kh\u00f4ng c\u1eafn nh\u1eafc \u0111\u1ebfn n\u00ean c\u1ee7a Quang H\u1ea3i v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i sau h\u01a1n 3 th\u00e1ng c\u1ea3 hai kh\u00f4ng c\u1eafn nh\u1eafc \u0111\u1ebfn n\u00ean c\u1ee7a Quang H\u1ea3i v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i sau h\u01a1n 3 th\u00e1ng c\u1ea3 hai kh\u00f4ng c\u1eafn nh\u1eafc \u0111\u1ebfn n\u00ean c\u1ee7a Quang H\u1ea3i v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i sau h\u01a1n 3 th\u00e1ng c\u1ea3 hai kh\u00f4ng c\u1eafn nh\u1eafc \u0111\u1ebf nhau tr\u00ean m\u1ea1ng x x c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u1ee3n c\u00e0n c\u1ee3n. Th\u1eadm ch\u00ed c\u00e1ch \u0111\u00e2y kh\u00f4ng l\u00e2u, nam c\u1ea7u th\u1ee7 tuy\u1ec3n Vi\u1ec7t Nam c\u00f2n xo\u00e1 h\u1ebft \u1ea3nh th\u00e2n m\u1eadt v\u1edbi Nh\u1eadt L\u00ea tr\u00ean Instagram, ch\u1ec9 gi\u1eef l\u1ea1i duy nh\u1ea5t t\u1ea5m \u1ea3nh \u0111i h\u1ea3t c\u1ea3n h tht vhi nh\u1eadt L\u00ea tr\u00ean Instagram, ch\u1ec9 gi\u1eef l\u1ea1i duy nh\u1ea5t t\u1ea5m \u1ea3nh \u0111nh g\/20n c thn c\u00e0n g\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n c\/20n.Tuy nhi\u00ean v\u1edbi \u0111\u1ed9ng th\u00e1i t\u00edch c\u1ef1c nh\u01b0 hi\u1ec7n t\u1ea1i, ng\u01b0\u1eddi h\u00e2m m\u1ed9 ho\u00e0n to\u00e0n c\u00f3 th\u1ec3 tin t\u01b0\u1edfng c\u1ea3 hai v\u1eabn gi\u1eef m\u1ed1i quan h\u1ec7 t\u1ed1t \u0111\u1eb9p.Quang H\u1ea3i \u00e2m th\u1ea7m like b\u00e0i \u0111\u0103ng m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a b\u1ea1n g\u00e1i tr\u00ean Instagram. \u0110\u00e2y l\u00e0 l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti\u00ean nam c\u1ea7u th\u1ee7 t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c v\u1edbi b\u1ea1n g\u00e1i or 3 th\u00e1ng "b\u1eb7t v\u00f4 \u00e2m t\u00edn".C\u00e1ch \u0111\u00e2y kh\u00f4ng l\u00e2u, Quang H\u1ea3i g\u00e2y hoang mang khi xo\u00e1 h\u1ebft \u1ea3nh ch\u1ee5p chung v\u1edbi Nh\u1eadt L\u00ea, ch\u1ec9 c\u00f2n gi\u1eef l\u1ea1i duy nh\u1ea5t t\u1ea5m \u1ea3nh n\u00e0y.V\u00e0o th\u00e1ng 7\/2019, you can b\u1eddt ng\u1edd b\u1ecf \u0111i d\u00f2ng tr\u1ea1ng th\u00e1i \u0111ang h\u1eb9n h\u00f2 v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi k\u1eddi tr\u00ean Facebook. \u1edcng th\u1eddi, Quang H\u1ea3i c\u0169ng b\u1ecf t\u00ean thay th\u1ebf "Lu" (nickname N Nh\u1eadt L\u00ea) v\u00e0 ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, Nh\u1eadt L\u00ea c\u0169ng b\u1ecf \u0111i ch\u1eef "Q.H" \u1edf sau t\u00ean Facebook c\u1ee7a m\u00ecnh. \n\n\n\r\n(runinit = window.runinit || []).push(function () {\r\nvar footerFbSdk = {\r\nisLoaded: false,\r\ninit: function () {\r\nvar me = this;\r\n$(window).scroll(function () {\r\nif ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) {\r\nvar pScrollCuon = $(window).scrollTop();\r\nvar liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top;\r\nif (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n}\r\nelse if (!me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n});\r\n},\r\nLoadFbSdk: function () {\r\n(function (d, s, id) {\r\nvar js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\r\nif (d.getElementById(id)) return;\r\njs = d.createElement(s); js.id = id;\r\njs.src = \"http:\/\/connect.facebook.net\/vi_VN\/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8\";\r\nfjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\r\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));\r\n}\r\n};\r\n\r\nfooterFbSdk.init();\r\n});\r\n\r\n\r\nSource link "}</script> </article><section id="related_posts"><div class="block-head"><h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div></div><div class="post-listing"><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/bi-to-nhap-hang-trung-quoc-roi-cat-mac-ong-chu-seven-am-noi-gi/" rel="bookmark">Bị tố nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác, ông chủ Seven.AM nói gì?</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 9, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/chuc-nghin-nguoi-nhuc-nhich-o-duong-truong-chinh-vi-xe-tai-hong-zing-vn/" rel="bookmark">Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng – Zing.vn</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 6, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/vu-nhom-trung-quoc-doi-lot-de-%e2%80%8b%e2%80%8bbi-loi-dung-viet-nam-phai-chiu-hau-qua-rat-lon/" rel="bookmark">Vụ nhôm Trung Quốc "đội lốt": Để ​​bị lợi dụng, Việt Nam phải chịu hậu quả rất lớn!</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 5, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/vff-talks-about-a-group-of-hanoi-fc-players-who-do-not-obey-mr-park/" rel="bookmark">VFF talks about a group of Hanoi FC players who do not obey Mr. PARK</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/maintain-momentum/" rel="bookmark">Maintain momentum</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/dang-da-cam-bong-sut-khan-gia-doa-bo-tran-dau-bong-da-24h/" rel="bookmark">Đang đá cầm bóng sút khán giả, dọa bỏ trận đấu-Bóng đá 24h</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="clear"></div></div></section><div id="comments"><div class="clear"></div></div></div><aside id="sidebar"><div class="theiaStickySidebar"><div id="ads300_250-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-250"><div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div></div><div id="ads300_600-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-600"><div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="8325601520"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div></div></div></aside><div class="clear"></div></div><div class="clear"></div><div class="footer-bottom"><div class="container"><div class="alignright"> Powered by <a href="https://doosar.com">https://doosar.com</a> | Designed by <a href="https://doosar.com">Doosar</a></div><div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved</div><div class="clear"></div></div></div></div></div></div><div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div><div id="fb-root"></div><div id="footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div><script type='text/javascript'>/* */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"true","lightbox_all":"","lightbox_gallery":"","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* */</script> <script type="text/javascript" defer src="https://doosar.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_76ce555126ec94b1d85da05e0124b921.js"></script></body></html>