Monday , March 30 2020
Home / vietnam / Dấu hiệu hình sự vụ nước sạch nhiễm dầu thải

Dấu hiệu hình sự vụ nước sạch nhiễm dầu thảiLien quan đến Vu việc DJO Trom Dau Thai VAO đâu Nguon Nuoc của nhà May nuoc Sach Sông Đà, Luat Su Ta Anh Tuấn – Truong the Van Phong Luat Su Bach Gia Luat và Lien danh (Đoàn Luat Su TP Hà Nội) – Nhan Định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân nên cơ quan chức phải nhh chóng vào cuộc truy tm thể xển phểi.

Dấu hiệu hình sự vụ nước sạch nhiễm dầu thải - 1
Con đập trên suối với mục đích ngăn dầu chảy về hạ nguồn.

Theo luật sư Tuấn, với tính chất nghiêm trọng vủ việc, cơ quan chức năng nên khởi tố vụ án đi u tra.

Luật sư Tuấn cho rằng, hành vi xả trộm dầu thải là chất độc hại ra môi trường nước sạch đầu nguồn Sông àà là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có dhnh Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015.

Về hình thức xử lý, nếu hành vi vi phạm là của cá nhân, tùy vào tố phợ tịn tă tịn xị tịn tị tịn xị tịn tị tịn xị tịn đến 7 năm (khoản 3, 235iều 235 BLHS 2015).

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmôn c 235n c 235n cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện cện. ).

Nếu hành vi vi phạm là của pháp nhân thương mại, tùy vào số lượng chất thải và mức độ gây ô nhiễm môi trường, pháp nhân thương mạ có tề t-20i ó tói từ từ t-20 t-20n t-20 t-20n từ t-20 t-20n từ từ t-20 t-20n

Ngoài ra, Phap Thuong mai Nhân CO Bi Con Tien Phat Tu 1-5 Ty đồng kinh doanh HOAc cam, cam hoạt Động Số Một trong vực Nhất Linh Tu 1-3 Nam Định (điểm c, DJ khoản 5, 235 Điều BLHS 2015).

"Tội gây ô nhiễm môi trường là tội xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm tổng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm tổng háp tất cả cà nấn cấn n Nn c ,nn, c ,n cớn càn càn cồn c ,n, càn càn càn c ,n c ,n c ,n c ,nn, càn c ,n cồn c ,n c ,n.

Hậu quả của nó không còn là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm, ví dụ nếu hành vi gây ô nhiễm không khí chưa gây thành tội phạm, ví dụ nếu hành vi gây ô nhiễm không khí chưa gây thành tội phạm h vn th vin c vin th vin c vin th vin c vinh vin th vinh vin t vin cạnh vin t vii. tội phạm này. "- Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh phân tích.

Ngoài trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi ổổ tải thuyi nguy hại, luật sư Tuấn còn cho rằng, Công ty nước sạng Sông ủ t ngi cản th ngi nguy hại, luật sư Tuấn còn cho rằng, Công ty nước sạng Sông củ tệi cuyn t ngi cản t ngi để xảy ra cảnh người and phải sử dụng nước bị nhiễm chất độc hại, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe; sử dụng nước trong nhiều ngày mà không có bất cứnh báo, khuyến cáo nào về mức độ ô nhiễm.

"Ngoài trách nhiệm bồi thường về dân sự, cơ quan chức năng cần thiết xem xét trách nhiệm hình sự của Tổng Giám đốc Công ty nước sạhu gĐnhh tền nhện tĐn cĐnh? Vị giám đốc này đã biết nguồn nước bị ô nhiễm vào ngày h/10n cấn cấn cấn cấn cấn c cn c cn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cấn cễn cấn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn cễn? độc hại, có hành vi gian dối, trốn tránh trách nhiệm, đổ tại cho nguồn nước có mùi lạ là do lượng clo cao. Hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. "- luật sư Tuấn nhận định.

Tiến Nguyên


Source link