Thursday , April 2 2020
Home / vietnam / Cả năm 2019, chỉ có đúng 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

Cả năm 2019, chỉ có đúng 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tưCả năm chỉ có đúng 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

</p><p>Theo Số Thống to Tu Horea Lieu Thi Bat Trường Động San TP.HCM 9 2019 nam Thang đâu Tiep tuc bi xu thé SUT Giam, chi 01 Co. Du An nhà o được đâu chap Trương Thuận Chu Tu Giam khoảng 83%. Ngoài ra, không có dự án nhà ở nào được công nhận chủ đầu tư, chỉ có 12 dự án được chấp thuận đầu tư, giảm khoảng 72% và chỉ có cđ cđ cđp c,, cđ cđ c 12p c 24, d, c ,p c 24n, c %p c 24p c 24n, c% c% cđ c 24p c%, c% c 24 c 24p cngn c 38 cđ, c ,p c 24n c 38n c 24p c ,p, cngp c 24n c %n c 24 c ,p c ,p c ,n cngn c 24n c 24p c ,n c ,n c ,p c 38p. với cùng kỳ năm 2018.</p><p>Thị trường khó khăn dẫn đến việc chỉ có 32 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn với 19,622 căn nhà, giảmh v,n c cn c 30n c 30n cền cền c 30n c 30n c 30n c 30n c,5n c 30n c 30n c,5n cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền cền c,5n c,5n c,5n cền c,5n c,5n cền c,5nh? nhà so với năm 2018. Trong đó, có đến 31 dự án nhà ở quy mô nhỏ và trung bình, nhưng có 01 dự án khu đô thấ rớt tới quận 9 với tổng số trê c cnh tr nnh, tru hốnn, nhưng có 01 dự án khu đô thị rất tới quận 9 với tổng sốn tốn cê trì c cnh .</p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://cafefcdn.com/thumb_w/640/2019/10/28/hinh-3-15722384257791163095571.jpg" id="img_ed652c30-f93e-11e9-ba35-cb1c54ddc859" w="1200" h="675" alt="Cả năm 2019, chỉ có đúng 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư - Ảnh 1." title="Cả năm 2019, chỉ có đúng 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="ed652c30-f93e-11e9-ba35-cb1c54ddc859" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/10/28/hinh-3-15722384257791163095571.jpg" width="" height=""/></div></div><p>HoREA cho rằng khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nu là nhiều dự án nhà ở bị "ách tắc, đứng hình" dẫn ếếnhạnhn cồnhn cu hộ nhà ở thương mại có giá bán vừa túi tiền, nhà ở xã hội. But trạng mất cân bằng cung-cầu do nguồn cung quá ít trong lúc nhu cầu quá cao làm cho giá nhà dễ bị đẩy lên cao, dễ xuất hiện tình trạng đu cúu cu.</p><p><b>Nếu không có phương án, thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn</b><b> </b></p><p>Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, xét về bản chất thì thị trường bất động sản thành phố không xấu. Tổng nguồn cầu về nhà ở vẫn cao, thanh khoản tốt. Tuy nhiên, thị trường bất động sản hiện nay đang lâm vào tình thế khón có tănh nhất thời, đặc thù, bất bình thường, dẫn ếnhn cô try nhyn căn tôn cyn tyn cón tàn cón tàn cón tàn cón tàn cón tàn cón càn tàn càn tàn càn càn tàn cán tàn cón tàn càn càn tàn càn tàn càn tàn càn tàn cón tàn cà tyn c qun tàn c qun tàn c qun tàn c qun tyn c qu. pháp xử lý hiệu quả thì có thể còn tiếp tục bị sụt giảm trong thời gian tới.</p><p>Theo báo cáo cáa các công ty nghiên cứu thị trường TP.HCM, số lượng sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh trong 07 tháng ầầu năm 2019. Từ tháng ởnh nhàn tợn nhn tợn nhàn tợn nhợn tợn nh 08n tến nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n t thn t thnh? có tới 80% nguồn cung là đến từ một đại dự án khu đô thị ở quận 9. Mặc dù cung có cải thiện nhưng điều đáng lưu ýô thị ở quận 9. ặ cù cung cung có cải thiện nhưng điều đáng lưu ô lấ r tht thi ở l cnhà cónhó cónhónhở cónhónhó cónhónhà cànhànhó cànhh.</p><p>Về cơ cấu sản phẩm nhà đ đưa ra thị trường, theo Báo cáo của Sở Xây dựng thì tổng số nhà ở đề điều kiện huy động vốn từ năm 2017 ến hàn tìng thì tổng số nhà ở đủ điều kiện huy động vốn từ năm 2017 ến hàn t thng thì tổng thố tổng số nhà ở đủ điều kiộn huy động vốn từ năm 2017 ếnh hìn tìng thì tổng số nhà ở đủ điều kiện huy động vốn từ năm 2017 ến hàn t.9ngà tàng ì69 Trong đó, phân khúc cao cấp (giá từ trên 40 triệu đồng / m2) chiếm 25.73%; phân khúc trung cấp (giá từ trên 20-40 triệu đồng / m2) chiếm 40.26%; phân khúc bình dân (giá dưới 20 triệu đồng / m2) chiếm 34.01% tổng số nhà ở.</p><p>Riêng 09 tháng đầu năm 2019, tổng số nhà đở điều kiện huy động vốn là 19,662 căn nhà. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 19.92%; phân khúc trung cấp chiếm 21.75%; phân khúc bình and chiếm 58.33% tổng số nhà ở.</p><p>Thông qua nghiên cứu bản Báo cáo 13133 / SXD-PTN & TTBĐS của Sở Xây dựng, HoREA cho rằng việc phân loại nhà ở của một số dự án nhà ở cón cưn cưn hưn cưn cưn cưnhư cưn càn càn càn càn cưn càn cưnhà? ao cao cấp lại được thống kê vào danh mục nhà ở bình dân. Do vậy, ngoài việc sụt giảm quy mô thị trường bất động sản còn cho thấy rõ đang có sự "lệch pha" nguồn cung về phân khúc nhà ở cao cấn cónếê t 70n rê ế cang sđ "lệch pha" nguồn cung về phân khúc nhà ở cao cấn cón ê t 70n cên t %n cến tến cến tến đưa ra thị trường trong 9 tháng vừa qua.</p></div> </pre> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> <br /><a href="http://cafef.vn/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-20191028115421562.chn">Source link </a></p></div><div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span><ul class="flat-social"><li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://doosar.com/vietnam/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu/" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li><li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BA%A3+n%C4%83m+2019%2C+ch%E1%BB%89+c%C3%B3+%C4%91%C3%BAng+1+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ch%E1%BA%A5p+thu%E1%BA%ADn+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0&url=https://doosar.com/vietnam/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu/" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li><li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://doosar.com/vietnam/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu/&name=C%E1%BA%A3+n%C4%83m+2019%2C+ch%E1%BB%89+c%C3%B3+%C4%91%C3%BAng+1+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ch%E1%BA%A5p+thu%E1%BA%ADn+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li><li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://doosar.com/vietnam/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu/&title=C%E1%BA%A3+n%C4%83m+2019%2C+ch%E1%BB%89+c%C3%B3+%C4%91%C3%BAng+1+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ch%E1%BA%A5p+thu%E1%BA%ADn+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li><li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://doosar.com/vietnam/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu/&description=C%E1%BA%A3+n%C4%83m+2019%2C+ch%E1%BB%89+c%C3%B3+%C4%91%C3%BAng+1+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ch%E1%BA%A5p+thu%E1%BA%ADn+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li></ul><div class="clear"></div></div><div class="clear"></div></div> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2019-10-28T08:33:27+00:00","datePublished":"2019-10-28T08:33:27+00:00","dateModified":"2019-10-28T08:33:27+00:00","headline":"C\u1ea3 n\u0103m 2019, ch\u1ec9 c\u00f3 \u0111\u00fang 1 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p thu\u1eadn ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0","name":"C\u1ea3 n\u0103m 2019, ch\u1ec9 c\u00f3 \u0111\u00fang 1 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p thu\u1eadn ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0","keywords":[],"url":"https:\/\/doosar.com\/vietnam\/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu\/","description":"C\u1ea3 n\u0103m ch\u1ec9 c\u00f3 \u0111\u00fang 1 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p thu\u1eadn ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0Theo S\u1ed1 Th\u1ed1ng to Tu Horea Lieu Thi Bat Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ed9ng San TP.HCM 9 2019 nam Thang \u0111\u00e2u Tiep tuc bi xu th\u00e9 SUT Giam, chi 01 Co. Du An nh\u00e0 o \u0111\u01b0\u1ee3c","copyrightYear":"2019","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Doosar","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/doosar.com\/wp-content\/themes\/sahifa\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/doosar.com\/vietnam\/ca-nam-2019-chi-co-dung-1-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu\/"},"author":{"@type":"Person","name":"vietnam","url":"https:\/\/doosar.com\/author\/vietnam\/"},"articleSection":"vietnam","articleBody":"\r\n\r\n\r\n C\u1ea3 n\u0103m ch\u1ec9 c\u00f3 \u0111\u00fang 1 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p thu\u1eadn ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u t\u01b0Theo S\u1ed1 Th\u1ed1ng to Tu Horea Lieu Thi Bat Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ed9ng San TP.HCM 9 2019 nam Thang \u0111\u00e2u Tiep tuc bi xu th\u00e9 SUT Giam, chi 01 Co. Du An nh\u00e0 o \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e2u chap Tr\u01b0\u01a1ng Thu\u1eadn Chu Tu Giam kho\u1ea3ng 83%. Ngo\u00e0i ra, kh\u00f4ng c\u00f3 d\u1ef1 \u00e1n nh\u00e0 \u1edf n\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f4ng nh\u1eadn ch\u1ee7 \u0111\u1ea7u t\u01b0, ch\u1ec9 c\u00f3 12 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p thu\u1eadn \u0111\u1ea7u t\u01b0, gi\u1ea3m kho\u1ea3ng 72% v\u00e0 ch\u1ec9 c\u00f3 c\u0111 c\u0111 c\u0111p c,, c\u0111 c\u0111 c 12p c 24, d, c ,p c 24n, c %p c 24p c 24n, c% c% c\u0111 c 24p c%, c% c 24 c 24p cngn c 38 c\u0111, c ,p c 24n c 38n c 24p c ,p, cngp c 24n c %n c 24 c ,p c ,p c ,n cngn c 24n c 24p c ,n c ,n c ,p c 38p. v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3 n\u0103m 2018. Th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh\u00f3 kh\u0103n d\u1eabn \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c ch\u1ec9 c\u00f3 32 d\u1ef1 \u00e1n nh\u00e0 \u1edf h\u00ecnh th\u00e0nh trong t\u01b0\u01a1ng lai \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n v\u1edbi 19,622 c\u0103n nh\u00e0, gi\u1ea3mh v,n c cn c 30n c 30n c\u1ec1n c\u1ec1n c 30n c 30n c 30n c 30n c,5n c 30n c 30n c,5n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c\u1ec1n c,5n c,5n c,5n c\u1ec1n c,5n c,5n c\u1ec1n c,5nh? nh\u00e0 so v\u1edbi n\u0103m 2018. Trong \u0111\u00f3, c\u00f3 \u0111\u1ebfn 31 d\u1ef1 \u00e1n nh\u00e0 \u1edf quy m\u00f4 nh\u1ecf v\u00e0 trung b\u00ecnh, nh\u01b0ng c\u00f3 01 d\u1ef1 \u00e1n khu \u0111\u00f4 th\u1ea5 r\u1edbt t\u1edbi qu\u1eadn 9 v\u1edbi t\u1ed5ng s\u1ed1 tr\u00ea c cnh tr nnh, tru h\u1ed1nn, nh\u01b0ng c\u00f3 01 d\u1ef1 \u00e1n khu \u0111\u00f4 th\u1ecb r\u1ea5t t\u1edbi qu\u1eadn 9 v\u1edbi t\u1ed5ng s\u1ed1n t\u1ed1n c\u00ea tr\u00ec c cnh . HoREA cho r\u1eb1ng kh\u00f3 kh\u0103n l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n hi\u1ec7n nu l\u00e0 nhi\u1ec1u d\u1ef1 \u00e1n nh\u00e0 \u1edf b\u1ecb "\u00e1ch t\u1eafc, \u0111\u1ee9ng h\u00ecnh" d\u1eabn \u1ebf\u1ebfnh\u1ea1nhn c\u1ed3nhn cu h\u1ed9 nh\u00e0 \u1edf th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u00f3 gi\u00e1 b\u00e1n v\u1eeba t\u00fai ti\u1ec1n, nh\u00e0 \u1edf x\u00e3 h\u1ed9i. But tr\u1ea1ng m\u1ea5t c\u00e2n b\u1eb1ng cung-c\u1ea7u do ngu\u1ed3n cung qu\u00e1 \u00edt trong l\u00fac nhu c\u1ea7u qu\u00e1 cao l\u00e0m cho gi\u00e1 nh\u00e0 d\u1ec5 b\u1ecb \u0111\u1ea9y l\u00ean cao, d\u1ec5 xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u00ecnh tr\u1ea1ng \u0111u c\u00fau cu. N\u1ebfu kh\u00f4ng c\u00f3 ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n, th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1ed1i m\u1eb7t v\u1edbi nhi\u1ec1u th\u00e1ch th\u1ee9c l\u1edbn h\u01a1n Theo \u00f4ng L\u00ea Ho\u00e0ng Ch\u00e2u, Ch\u1ee7 t\u1ecbch Hi\u1ec7p h\u1ed9i B\u0110S TP.HCM, x\u00e9t v\u1ec1 b\u1ea3n ch\u1ea5t th\u00ec th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n th\u00e0nh ph\u1ed1 kh\u00f4ng x\u1ea5u. T\u1ed5ng ngu\u1ed3n c\u1ea7u v\u1ec1 nh\u00e0 \u1edf v\u1eabn cao, thanh kho\u1ea3n t\u1ed1t. Tuy nhi\u00ean, th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n hi\u1ec7n nay \u0111ang l\u00e2m v\u00e0o t\u00ecnh th\u1ebf kh\u00f3n c\u00f3 t\u0103nh nh\u1ea5t th\u1eddi, \u0111\u1eb7c th\u00f9, b\u1ea5t b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, d\u1eabn \u1ebfnhn c\u00f4 try nhyn c\u0103n t\u00f4n cyn tyn c\u00f3n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00f3n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e1n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00e0n t\u00e0n c\u00f3n t\u00e0n c\u00e0 tyn c qun t\u00e0n c qun t\u00e0n c qun t\u00e0n c qun tyn c qu. ph\u00e1p x\u1eed l\u00fd hi\u1ec7u qu\u1ea3 th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f2n ti\u1ebfp t\u1ee5c b\u1ecb s\u1ee5t gi\u1ea3m trong th\u1eddi gian t\u1edbi. Theo b\u00e1o c\u00e1o c\u00e1a c\u00e1c c\u00f4ng ty nghi\u00ean c\u1ee9u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng TP.HCM, s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u00e0 \u1edf b\u1ecb s\u1ee5t gi\u1ea3m m\u1ea1nh trong 07 th\u00e1ng \u1ea7\u1ea7u n\u0103m 2019. T\u1eeb th\u00e1ng \u1edfnh nh\u00e0n t\u1ee3n nhn t\u1ee3n nh\u00e0n t\u1ee3n nh\u1ee3n t\u1ee3n nh 08n t\u1ebfn nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n nh 08n t 08n t thn t thnh? c\u00f3 t\u1edbi 80% ngu\u1ed3n cung l\u00e0 \u0111\u1ebfn t\u1eeb m\u1ed9t \u0111\u1ea1i d\u1ef1 \u00e1n khu \u0111\u00f4 th\u1ecb \u1edf qu\u1eadn 9. M\u1eb7c d\u00f9 cung c\u00f3 c\u1ea3i thi\u1ec7n nh\u01b0ng \u0111i\u1ec1u \u0111\u00e1ng l\u01b0u \u00fd\u00f4 th\u1ecb \u1edf qu\u1eadn 9. \u1eb7 c\u00f9 cung cung c\u00f3 c\u1ea3i thi\u1ec7n nh\u01b0ng \u0111i\u1ec1u \u0111\u00e1ng l\u01b0u \u00f4 l\u1ea5 r tht thi \u1edf l cnh\u00e0 c\u00f3nh\u00f3 c\u00f3nh\u00f3nh\u1edf c\u00f3nh\u00f3nh\u00f3 c\u00f3nh\u00f3nh\u00e0 c\u00e0nh\u00e0nh\u00f3 c\u00e0nhh. V\u1ec1 c\u01a1 c\u1ea5u s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u00e0 \u0111 \u0111\u01b0a ra th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, theo B\u00e1o c\u00e1o c\u1ee7a S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng th\u00ec t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf \u0111\u1ec1 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n t\u1eeb n\u0103m 2017 \u1ebfn h\u00e0n t\u00ecng th\u00ec t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n t\u1eeb n\u0103m 2017 \u1ebfn h\u00e0n t thng th\u00ec t\u1ed5ng th\u1ed1 t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ed9n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n t\u1eeb n\u0103m 2017 \u1ebfnh h\u00ecn t\u00ecng th\u00ec t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n t\u1eeb n\u0103m 2017 \u1ebfn h\u00e0n t.9ng\u00e0 t\u00e0ng \u00ec69 Trong \u0111\u00f3, ph\u00e2n kh\u00fac cao c\u1ea5p (gi\u00e1 t\u1eeb tr\u00ean 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng \/ m2) chi\u1ebfm 25.73%; ph\u00e2n kh\u00fac trung c\u1ea5p (gi\u00e1 t\u1eeb tr\u00ean 20-40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng \/ m2) chi\u1ebfm 40.26%; ph\u00e2n kh\u00fac b\u00ecnh d\u00e2n (gi\u00e1 d\u01b0\u1edbi 20 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng \/ m2) chi\u1ebfm 34.01% t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf. Ri\u00eang 09 th\u00e1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m 2019, t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u0111\u1edf \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n huy \u0111\u1ed9ng v\u1ed1n l\u00e0 19,662 c\u0103n nh\u00e0. Trong \u0111\u00f3, ph\u00e2n kh\u00fac cao c\u1ea5p chi\u1ebfm 19.92%; ph\u00e2n kh\u00fac trung c\u1ea5p chi\u1ebfm 21.75%; ph\u00e2n kh\u00fac b\u00ecnh and chi\u1ebfm 58.33% t\u1ed5ng s\u1ed1 nh\u00e0 \u1edf. Th\u00f4ng qua nghi\u00ean c\u1ee9u b\u1ea3n B\u00e1o c\u00e1o 13133 \/ SXD-PTN & TTB\u0110S c\u1ee7a S\u1edf X\u00e2y d\u1ef1ng, HoREA cho r\u1eb1ng vi\u1ec7c ph\u00e2n lo\u1ea1i nh\u00e0 \u1edf c\u1ee7a m\u1ed9t s\u1ed1 d\u1ef1 \u00e1n nh\u00e0 \u1edf c\u00f3n c\u01b0n c\u01b0n h\u01b0n c\u01b0n c\u01b0n c\u01b0nh\u01b0 c\u01b0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u00e0n c\u01b0n c\u00e0n c\u01b0nh\u00e0? ao cao c\u1ea5p l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ed1ng k\u00ea v\u00e0o danh m\u1ee5c nh\u00e0 \u1edf b\u00ecnh d\u00e2n. Do v\u1eady, ngo\u00e0i vi\u1ec7c s\u1ee5t gi\u1ea3m quy m\u00f4 th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n c\u00f2n cho th\u1ea5y r\u00f5 \u0111ang c\u00f3 s\u1ef1 "l\u1ec7ch pha" ngu\u1ed3n cung v\u1ec1 ph\u00e2n kh\u00fac nh\u00e0 \u1edf cao c\u1ea5n c\u00f3n\u1ebf\u00ea t 70n r\u00ea \u1ebf cang s\u0111 "l\u1ec7ch pha" ngu\u1ed3n cung v\u1ec1 ph\u00e2n kh\u00fac nh\u00e0 \u1edf cao c\u1ea5n c\u00f3n \u00ea t 70n c\u00ean t %n c\u1ebfn t\u1ebfn c\u1ebfn t\u1ebfn \u0111\u01b0a ra th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng trong 9 th\u00e1ng v\u1eeba qua.\r\n\r\nSource link "}</script> </article><section id="related_posts"><div class="block-head"><h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div></div><div class="post-listing"><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/bi-to-nhap-hang-trung-quoc-roi-cat-mac-ong-chu-seven-am-noi-gi/" rel="bookmark">Bị tố nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác, ông chủ Seven.AM nói gì?</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 9, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/chuc-nghin-nguoi-nhuc-nhich-o-duong-truong-chinh-vi-xe-tai-hong-zing-vn/" rel="bookmark">Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng – Zing.vn</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 6, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/vu-nhom-trung-quoc-doi-lot-de-%e2%80%8b%e2%80%8bbi-loi-dung-viet-nam-phai-chiu-hau-qua-rat-lon/" rel="bookmark">Vụ nhôm Trung Quốc "đội lốt": Để ​​bị lợi dụng, Việt Nam phải chịu hậu quả rất lớn!</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 5, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/vff-talks-about-a-group-of-hanoi-fc-players-who-do-not-obey-mr-park/" rel="bookmark">VFF talks about a group of Hanoi FC players who do not obey Mr. PARK</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/maintain-momentum/" rel="bookmark">Maintain momentum</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="related-item"><h3><a href="https://doosar.com/vietnam/dang-da-cam-bong-sut-khan-gia-doa-bo-tran-dau-bong-da-24h/" rel="bookmark">Đang đá cầm bóng sút khán giả, dọa bỏ trận đấu-Bóng đá 24h</a></h3><p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 4, 2019</span></p></div><div class="clear"></div></div></section><div id="comments"><div class="clear"></div></div></div><aside id="sidebar"><div class="theiaStickySidebar"><div id="ads300_250-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-250"><div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div></div><div id="ads300_600-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-600"><div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="8325601520"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div></div></div></aside><div class="clear"></div></div><div class="clear"></div><div class="footer-bottom"><div class="container"><div class="alignright"> Powered by <a href="https://doosar.com">https://doosar.com</a> | Designed by <a href="https://doosar.com">Doosar</a></div><div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved</div><div class="clear"></div></div></div></div></div></div><div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div><div id="fb-root"></div><div id="footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div><script type='text/javascript'>/* */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"true","lightbox_all":"","lightbox_gallery":"","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* */</script> <script type="text/javascript" defer src="https://doosar.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_76ce555126ec94b1d85da05e0124b921.js"></script></body></html>