Monday , April 6 2020
Home / thailand / "เสี่ย ท็ อป" นอน คุก คืน แรก ต้อง ใช้ เวลา ปรับ ตัว: PPTVHD36

"เสี่ย ท็ อป" นอน คุก คืน แรก ต้อง ใช้ เวลา ปรับ ตัว: PPTVHD36ผ บ. เรือนจำ พิเศษ กรุงเทพ ยัน "เสี่ย ท็ อป" นอน คุก คืน แรก เครียด กังวล เพราะ เป็น โรค เบาหวาน ปลาย ประสาท อักเสบ ยัง อยู่ แดน แรก รับ หาก ปรับ ตัว ได้ ก็ จะ พิจารณา ย้าย แดน ด้าน อธิบดี กรม ราชทัณฑ์ รับ ยัง ไม่ ทราบ เรื่อง อาการ ป่วย

"เสี่ย ท็ อป" นอน คุก คืน แรก ต้อง ใช้ เวลา ปรับ ตัว

ศาล สั่ง จำ คุก "เสี่ย ท็ อป" 6 เดือน คดี เช็ค เด้ง

ราชทัณฑ์ เผย "อดีต พระ เถระ" เริ่ม ปรับ ตัว ใช้ ชีวิต ใน เรือนจำ ได้

พ. ต. อ. ณ รัช ต์ เศวต นันทน์ อธิบดี กรม ราชทัณฑ์ กล่าว ภายหลัง มี กระแส ข่าว ว่า นาย ธน ณั ฏ ฐ์ หรือ เสี่ย ท็ อป ป่วย ด้วย โรค เบาหวาน เจ้าหน้าที่ ต้อง นำ ตัว เข้า รับ การ รักษา ใน โรง พยาบาล ว่า ยัง ไม่ ได้ รับ รายงาน ข้อมูล ดัง กล่าว โดย ใน ขั้น ตอน รับ นาน ธน ณั ฏ ฐ์ เข้า เป็น ผู้ต้องขัง เรือนจำ พิเศษ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ ได้ ทำ ป ะวัติ ะวัติ งขัง พิมพ์ ูป ูป ใหม่ ใหม่ ใหม่ ูป ูป ใหม่ ูป ย ูป ูป ย ูป ถ่ ูป โดย ผู้ต้องขัง แจ้ง ว่า มี โรคประจำตัว ป่วย เป็น เบาหวาน และ ปลาย ประสาท อักเสบ จาก นั้น ได้ นำ ตัว ไป คุม ขัง ใน แดน แรก รับ หรือ แดน 1 ห้อง ที่ 13 หลัง การ คุม ขัง ผู้ต้องขัง ไม่มี ความเครียด สภาพ จิตใจ ปกติ รับประทาน อาหาร ที่ เรือนจำ จัด ให้ นักโทษ ทั่วไป ได้ โดย มื้อ เย็น ที่ ผ่าน มา กิน ข้าว กับ ผัก กะหล่ำ ปลี ผัด ไข่ และ แกงจืด

ด้าน นาย กฤช กระแส ร์ ทิพย์ ผ บ. เรือนจำ พิเศษ กรุงเทพฯ ระบุ ภายหลัง รับ ตัว เสี่ย ท็ อป เข้า เรือนจำ ได้ ดำเนิน การ ตรวจ สุขภาพ ตาม ระเบียบ พบ มี โรคประจำตัว คือ โรค เบาหวาน และ โรค ปลาย ประสาท อักเสบ ซึ่ง ไม่ ปรากฏ อาการ ภายนอก หลังจาก นี้ จะ ส่ง เป็น ข้อมูล ให้ พยาบาล เก็บ เป็น ข้อมูล การ รักษา รวม ถึง ตัว ยา ที่ ใช้ หาก เป็น ตัว ยา เดียว กับ ที่ เรือนจำ มี ก็ สามารถ จัดการ ให้ ได้ สำหรับ เสี่ย ท็ อป ถื อ ว่า เข้า เรือนจำ เป็น ครั้ง แรก แต่ ก็ ไม่ ได้ มี อาการ ใด ๆ ที่ น่า เป็น ห่วง อีก ทั้ง ได้ มี การ ปฐมนิเทศ ให้ ความ รู้ ใน การ อยู่ เรือนจำ เพราะ นาย ธน ณั ฏ ฐ์ มี อาการ กังวล เล็กน้อย เป็น ไป ตาม ปกติ ของ ผู้ต้องขัง ใหม่ ซึ่ง ต้อง ใช้ เวลา ปรับ ตัว แต่ ยัง สามารถ ทาน อาหาร ได้ ตาม ปกติ

ทั้งนี้ ใน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ ได้ จัด ให้ นาย ธน ณั ฏ ฐ์ อยู่ ใน แดน แรก รับ หลังจาก นี้ 2 สัปดาห์ จึง จะ จำแนก ไป ยัง แดน คุม ขัง ที่ เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ถูก จำ คุก เป็น เวลา 6 เดือน เรือนจำ จะ มอบหมาย หรือ ให้ เข้า ทำ กิจกรรม ใด ๆ หรือ ไม่ ต้อง พิจารณา อีก ครั้ง


Source link