Friday , November 15 2019
Home / thailand / เจ้าสัว วิชัย: เจ้า ชาย วิ ล เลียม และพ พพะ์ะนเยืน่วมน่วม่วม่วม่วม่วม่วม่วม์่วม่วม่วม่วม ่วม์เตเต์์ผู้ผู้ผู้ผู้

เจ้าสัว วิชัย: เจ้า ชาย วิ ล เลียม และพ พพะ์ะนเยืน่วมน่วม่วม่วม่วม่วม่วม่วม์่วม่วม่วม่วม ่วม์เตเต์์ผู้ผู้ผู้ผู้า ชาย วิ ล เลียม ด ยุค แห่ง เค ม บ ิดจ์ ิดจ์ แค น น เธ ช เช น น แห่ง ช เช ิดจ์ ิดจ์ ะ น น ิดจ์ น น น น น น น ์ ที่ ที่ พ 28 ย.พ. เพื่ ลัย ลัย ลัย ศ ดีต ป 4 4 4 4 ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ 27 ที่.ที่. ที่ ผ่าน มา

ด ยุค และ ดั ช เช ส แห่ง เค ม บริดจ์ ทรง วาง ช่อ ดอกไม้ ใน สถาน ที่ ไว้อาลัย ใกล้ กับ คิง เพา เวอร์ ส เต เดี้ย ม ทั้ง สอง พระองค์ ทรง มี พระ ปฏิสันถาร กับ ครอบครัว ศรี วัฒน ประภา ได้แก่ นาง เอมอร ภรรยา น. ส. อรุณ รุ่ง บุตร สาว และ อั ย ย วั ฒ น์ บุตร ชาย ที่ ดำรง ตำแหน่ง รอง ประธาน สโมสร รวม ทั้ง คณะ ผู้ บริหาร สโมสร และ นัก เตะ ทีม เล ส เตอร์ ซิตี้ ตลอด จน แฟน ฟุตบอล และ ชาว เมือง เล ส เตอร์ หลาย ร้อย คน ที่ ไป เฝ้า รับ เ ส ด็ จ

สำนัก ข่าว รอย เตอร์ รายงาน ว่า ที่ ช่อ ดอกไม้ ของ ทั้ง สอง พระองค์ มี การ์ด แสดง ความ เสีย พระทัย ที่ เขียน ด้วย ลายมือ ว่า "ถึง คุณ วิชัย และ ผู้ เสีย ชีวิต ใน โศกนาฏกรรม ครั้ง นี้ พวก คุณ จะ เป็น ที่ ระลึก ถึง เรา ขอ ร่วม แสดง ความ เสียใจ ไป ยัง เมือง ์ ส เตอร์ อย่า สุด ซึ้ง วิ ล เลียม และ แค เธอ รี น "

ใน โอกาส นี้ ทั้ง สอง พระองค์ ทรง เยี่ยม ชม สนาม คิง เพา เวอร์ ส เต เดี้ย ม พร้อม พบปะ คณะ ผู้ แทน องค์กร การ กุศล ที่ นาย วิชัย เคย ให้ การ สนับสนุน และ ช่วย พัฒนา ชีวิต ชาว เมือง เล ส เตอร์ ให้ ดี ขึ้น จาก นั้น ได้ เสด็จ ไป ยัง าวิทยาลัย เล ส เตอร์ ที่ นาย วิชัยเงิ บบบ 1ิจิจ 1 1 1 1 1นเพื่ 1นนนสสสสสสุุสุุนนนนนนนวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยวิจัย ด้ ด้าน การ แพทย์

Image copyright
Reuters

คำ บรรยาย ภาพ

ดั ช เช ส แห่ง เค ม บ ー ง ง ิดจ์ บ ำลังใจ ำลังใจ ำลังใจ….. อรุณ รุ่ง บุตร สาว คน ที่ 3 ของ นาย วิชัย

หลัง เกิด โศกนาฏกรรม เมื่อ เดือน ต.ค. า ชาย วิ ล ใ ใใ นานะ คมาฟุตบ ฟุตบาน แห่งาคม ฟุตบอลื เฮลิคอปเตปเตา์ ต่อต เฮลิคอ์อร์ ตก ที่ สโมสร เล ส เตอร์ ซิตี้ ว่า

"ข้าพเจ้า ขอ ส่ง ใจ ไป ยัง คค นรมิตามิต ของ นาย วิชัยป ะภรน ปน ระภา วมทั้ง ์เหยื่ ใใ ะสบะสบ ์ปเต ปเตปเต ตก ที่ ที่ร เล ส เตอร์ ซิตี้"

"เป็น โชค ดี ของ ข้าพเจ้า ที่ ได้ รู้จัก นาย วิชัย มา นาน หลาย ปี เขา เป็น นัก ธุรกิจ มาก คุณูปการ ผู้ อุทิศ ตัว เพื่อ ครอบครัว และ สนับสนุน งาน การ กุศล ที่ สำคัญ มากมาย เขา ยัง สร้าง ประโยชน์ อัน ยิ่ง ใหญ่ ให้ แก่ วงการ ฟุตบอล โดย เฉพาะ สโมสร เล ส เตอร์ ซิตี้ ที่ ้ร้าง ความ อัศจรรย์ ให้ เกิด ขึ้น ใน ห้วง ฤดูกาล 2016 และ จุด ประกาย แห่ง จินตนาการ ไป ทั่ว โลก "

"เขา จะ เป็น ที่ ะลึ บ ด ข ขข บบ และ ล ทุ ฟุตบ ล ล ที่ ดี ู้จั โชค ดี ที่ ดี รได้ก ู้จัา"

Image copyright
Getty Images

คำ บรรยาย ภาพ

นาง เอมอร และ นาย อั ย ย วั ฒ น์ ศรี วัฒน ประภา ภรรยา และ บุตร ชาย ของ นาย วิชัย ถวาย ของ ที่ ระลึก เป็น โมเดล สุนัข จิ้งจอก สัญลักษณ์ ของ สโมสร เล ส เตอร์ ซิตี้ แด่ ด ยุค และ ดั ช เช ส แห่ง เค ม บริดจ์ อีก ทั้ง ยัง าย เสื้อ ์ แด่ เจ้า ชาย จอ ์์ จ เจ้เจ้ อ ต และ เจ้ เจ้ อ อ ต์ และ เจ้ เจ้ ส ย ะ ะ ส ส ส ะ ะ ส ส ง ะ ะ ข ง ง ะพ พ

ส่วน การ สอบสวน เบื้องต้น เหตุ เฮลิคอปเตอร์ ของ นาย วิชัย ตก นั้น เมื่อ กลางเดือน พ. ย. ที่ ผ่าน มา หน่วย งาน สอบสวน อุบัติเหตุ ทาง อากาศ (Air Accidents Investigation Branch หรือ AAIB) ใน สห ราช อาณาจักร ระบุ ว่า เฮลิคอปเตอร์ ไม่ ตอบ สนอง ต่อ คำ สั่ง ของ นักบิน โดย เฮลิค ์ ์ ง ท ง เหยียบ ควบคุม เหยียบ ง ที่ ควบคุม ทิศท ง ที่ ้ ง ง ง ิม ง ม ส ิม ิม สู เหตุ สู เสีย การ ควบคุม กำลัง อยู่ ใน ระหว่าง การ สอบสวน

Image copyright
AFP / Getty Images

คำ บรรยาย ภาพ

นาย อั ย ย วั ฒ ์ ยุค และ ดั ช เช และ ดั ช เช ส แห่ง แห่ง ม บ ิดจ์ ิดจ์ ิดจ์ ดพ ดพ ดพ ดพ ม ม ม ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ เต เต


Source link