Sunday , November 17 2019
Home / thailand / "ออมสิน" จัด โปร ฯ พิเศษ Money Expo Year-end 29 พ.ย. -2 ธ. ค. นี้ เงิน ฝากเผื่อเรียก พิเศษ 105 ดอกเบี้ย Step up เฉลี่ย 4% ยกเว้น ภาษี

"ออมสิน" จัด โปร ฯ พิเศษ Money Expo Year-end 29 พ.ย. -2 ธ. ค. นี้ เงิน ฝากเผื่อเรียก พิเศษ 105 ดอกเบี้ย Step up เฉลี่ย 4% ยกเว้น ภาษีExpo Year พบ 2 น น Expo ย-2 น Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo up up up up up up up up Step up เฉลี่ย 4% เว้กภน ภาษี สินเชื่อ บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

ธนาคารออมสิน นำ เสนอ โปร โม ชั่ น พิเศษ ใน งาน Money Expo Year-end ครั้ง ที่ 2 พบ กับ เงิน ฝากเผื่อเรียก พิเศษ 105 ดอกเบี้ย แบบ ขั้น บันได เฉลี่ย 4% ต่อ ปี และ เงิน ฝากเผื่อเรียก พิเศษ อีก 3 ประเภท ดอกเบี้ย ยกเว้น ภาษี สินเชื่อ บ้าน ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน Reverse Mortgage Reverseรไฟแ ไฟแ สูง วัย ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี พ ้ ซ์ ซ์ ท%%% ー โม% โม น น พ น น โม โม น น น น่า นน่ อีก มากมาย


นาย ชาติ ชาย พยุห นาวี ชัย ผู้ อำนวย การ ธนาคารออมสิน เปิดเผย ว่า ธนาคารออมสิน ร่วม ออก บูธ ภายใน งาน Money Expo Year-end ครั้ง ที่ 2 ระหว่าง วัน ที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2561 ณ ฮ อ ล ล์ EH100 ศูนย์ การ ประชุม ไบ เท ค บางนา ภาย ใต้ แนวคิด "ก้าว สู่ ความ มั่งคั่ง "Empowering Possibilities of Wealth Transformation with the Next Digithai Intelligent Banking 5.0" โดย นำ เสนอ 5.0 " เผื่อ เรียก พิเศษ 105 "อัตรา ดอกเบี้ย แบบ ขั้น บันได (Step up) วัน ที่ 1-35 = 1.00% ต่อ ปี วัน ที่ 36-70 = 2.00% ต่อ ปี และ วัน ที่ 71-105 = 9.00% ต่อ ปี หรือ คิด เฉลี่ย เป็น 4.00 % ต่อ ปี (เทียบเท่า เงิน ฝากประจำ 4706% ต่อ ปี) ดอกเบี้ย ยกเว้น ภาษี เปิด รับ ฝาก เฉพาะ บุคคลธรรมดา ฝาก ได้ สูงสุด ไม่ เกิน 500,000 บาท 1 ชื่อ ต่อ 1 บัญชี มี เงื่อนไข การ รับ ฝาก ด้วย การ เปิด ใช้ บริการ บัตร อิเล็กทรอนิกส์ และ บริการ MyMo เปิด จอง สิทธิ์ วัน ละ 2 รอบ เวลา 13 .00 น. และ 16.00 น. รอบ ละ 100 สิทธิ์ รวม 200 สิทธิ์ / วัน

ขณะ ัตกัน เส นา เสนอ "ียน ฝากเผื่อเรียก พิเศษ 4" อัตรา ดอกเบี้ย 1.15% ต่อ 35ปี (เทียบเท่า เงิน ฝากปรเงิ 1.35% ต่อ เผื่) ฝากเผื่อเรียก พิเศษ 14 "อัตรา ดอกเบี้ย 1.45% ต่อ ปี (เทียบเท่า เงิน ฝากประจำ 1.70% ต่อ ปี) โดย เงิน ฝาก ทั้ง 3 บุคคล ทุก ประเภท โดย มดรรมดา ดอกเบี้ย จะ ได้ รับ การ ย ขั้น ต่ำต่ำ ต่ำา 1,000 ฝาก เพิ่ม ครั้ง ละ ไม่ ต่ำ กว่า 1,000 บาท คำนวณ ดอกเบี้ย เป็น ราย วัน จาก ยอด เงิน ฝาก

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ ธนาคาร ฯ นำ เสนอ โปร โม ชั่ น พิเศษ กับ สินเชื่อ บ้าน หรือ สินเชื่อ เคหะ กรณี ลูกค้า ทั่วไป เมื่อ เลือก ทำ ประกันชีวิต เพื่อ ประกัน สินเชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือน ที่ 7-12 อัตรา ดอกเบี้ย MRR-5% ต่อ ปี (อัตรา ดอกเบี้ย MRR ของ ธนาคาร ฯ ปัจจุบัน = 7.00% ต่อ ปี) ปี ที่ 2-3 MRR-3% ต่อ ปี ปี ที่ 4 เป็นต้น ไป MRR-1.5% ต่อ ปี ก เบี้ย เฉลี่ย 3 ปี 3% และ ฟรี ค่าธรรมเนียม บริการ สินเชื่อ ค่า นิติกรรม สัญญา และ ค่า ประเมิน หลักทรัพย์ โดย สมัคร ผลิตภัณฑ์ ทาง การเงิน ของ ธนาคารออมสิน 3 หรือ 4 ประเภท หาก เป็น ผู้ มี ราย ได้ ประจำ / ผู้ ประกอบ วิชาชีพ เฉพาะ ธนาคาร ฯ คิด ดอกเบี้ย คง ที่ 3:50% ต่อ ปี นาน 5 ปี หลังจาก นั้น MRR-1.75% ต่อ ปี

นอกจาก นี้ ยัง มี สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย สำหรับ ผู้ สูง วัย หรือ Reverse Mortgage เงินกู้ สำหรับ นำ ไป เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ครอง ชีพ โดย นำ ที่ อยู่ อาศัย ได้แก่ บ้าน พร้อม ที่ดิน หรือ ห้องชุด ที่ ตนเอง เป็น เจ้าของ มา ค้ำประกัน สินเชื่อ คุณสมบัติ ผู้ กู้ มีอายุ 60 ปี ขึ้น ไป แต่ ไม่ เกิน 80 ปี วง เงินกู้ สูงสุด 10 ล้าน บาท อัตรา ดอกเบี้ย 2 ปี แรก 0% ไป ที่ 3 เป็นต้น ไป MRR-1% Bอ ปี ส่วน สินเชื่อ GSB SMEs Start Up สำหรับ ผู้ ประ กอบ การ ที่ ต้องการ ก้าว สู่ รอย เพียง มี ไอย ใหม่ ๆ น่กรม สูงสุดาสูงสุด าาท อัตรา ดอกเบี้ย 2.99% ต่อ ปีนสิอ ธุรกิจ

"สิ่ง ที่ ผู้ เข้า ชม บูธ ธนาคารออมสิน และ ใช้ บริการ จะ พลาด ไม่ ได้ คือ ของ ที่ ระลึก ที่ อยู่ ใน โปร โม ชั่ น ผลิตภัณฑ์ ทาง การเงิน ทุก ประเภท ที่ ธนาคาร ได้ จัด เตรียม ไว้ มากมาย พร้อม กับ กิจกรรม ดี ดี ที่ น่า สนใจ และ ความ บันเทิง หลากหลาย ให้ ลูกค้า และ ผู้ เข้า ชม งาน ได้ ่วม่วม สนุกสนาน และ เพลิดเพลิน ตลอด ทั้ง งาน "ผู้ อำนวย การ ธนาคารออมสิน กล่าว


Source link