Friday , April 3 2020
Home / thailand / ลุ้น ซีเซ็ ซี เซ็ เซ็ เซ็ ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST น น น น น น น น น น

ลุ้น ซีเซ็ ซี เซ็ เซ็ เซ็ ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST น น น น น น น น น น
จับตา 25 ต.ค. กลุ่ม "ซี พี" เซ็น หรือ ไม่ เซ็น "ไฮ ส ปี ด เทรน เชื่อม 3 สนาม บิน" 2.24 แสน ล้าน บาท หลัง โดน ภาค รัฐ จี้ร่ง ตัดสินใจ วงการ หุ้น คาด หาก ขึ้น Blacklist พันธมิตร "ซี พี"จริง จะ หนุน "ซิ โน – ไทย" โดด เด่น หลัง ราคา ทะยาน แตะ 27 บาท ช่วง ส. ค. และ ดิ่ง ลง จาก ผล งาน ไตรมาส 2/62 กดดัน จน ล่าสุด กลับ มา อยู่ ใน ระดับ เดียว กับ ช่วง ต้น ปี ส่วน ข่าว ลือ สะพัด ไม่ เลิก เล่น กำลังภายใน หนุน STEC ขณะ ที่ "ซี พี" เลี่ยง เซ็น เพราะ ไม่ คุ้ม หลัง พลาด "อู่ ตะเภา"

วัน ที่ 25 ต. ค. นี้ คง ได้ รู้ กัน ว่า โครงการ รถไฟฟ้า ความเร็ว สูง เชื่อม 3 สนาม บิน (ดอนเมือง – อู่ ตะเภา – สุวรรณภูมิ) หรือ "โครงการ ไฮ ส ปี ด เทรน เชื่อม 3 สนาม บิน" มูลค่า 2:24 แสน ล้าน บาท จะ เริ่ม เดิน หน้า หรือ ไม่? เพราะ น่า จะ เป็นการ ส่ง สัญญาณ ครั้ง สุดท้าย ของ ภาค รัฐ ให้ แก่ ผู้ ชนะ ประมูล "กิจการ" "CPH กลุ่ม" ต่อ เรื่อง ดัง กล่าว หลังคา รา ซัง มา นาน นับ ตั้งแต่ รู้ ผล การ ประมูล ใน ช่วง ปลาย ปี 2561 และ แต่ ยัง มี เงื่อนไข ที่ ต้อง เจรจา กับ ภาค รัฐ ซึ่ง ที่ ผ่าน มา แม้ จะ มี การ เจรจา กัน มา หลาย รอบ ทั้ง สอง ฝ่าย ยอม ลด เงื่อนไข ไป หลาย ประการ แต่ ก็ ยัง ไม่ ข้อ ยุติ แต่ กำลัง จะ หมด ระยะ เวลา ยื่น ราคา ใน วัน ที่ 7 พ.ย. 2562

สำหรับ สาเหตุ ของ ความ ล่าช้า ใน โครงการ ดัง กล่าว ทั้ง ที่ เป็น โครงการ เรือ ธง ของ รัฐบาล พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นั้น เกิด ขึ้น จาก เงื่อนไข TOR ที่ ยัง ไม่ ลงตัว จน "เจ้าสัว ธ นิ น ท์ เจียร ว นนท์" ถึง กับ หล่น เหตุผล ไว้ ใน ประโยค สำคัญ ที่ ว่า "เงื่อนไข TOR ยัง มี บาง อย่าง ที่ ไม่ใช่"

และ หาก ย้อน ไป หลัง ชนะ ประมูล เป็น ทาง กลุ่ม CPH ที่ ได้ ยื่น เงื่อนไข นอก TOR ถึง 12 ข้อ ขึ้น โต๊ะ เจรจา กับ คณะ กรรมการ คัดเลือก ฯ จน ต้อง มี การ ปิด ห้อง ประชุม กัน อย่าง ยืดเยื้อ หลาย ครั้ง จน มี ข่าว ว่า จะ มี การ "ล้ม โต๊ะ เจรจา" หลาย หน แต่ สุดท้าย ก็ เป็น ทาง CPH ที่ ยอม ถอน เงื่อนไข ทั้งหมด ออก ไป เพื่อ ให้ การ เจรจา ดำเนิน การ ต่อ ไป ได้ ได้ ได้

มี หลาย ฝ่าย คาด การณ์ ว่า เงื่อนไข สำคัญ ที่ ทำให้ โครงการ นี้ สะดุด หนี ไม่ พ้น การ ส่ง มอบ พื้นที่ ของ การ รถไฟ แห่ง ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เจ้าของ โครงการ ซึ่ง เดิม เอกชน เข้าใจ ว่า จะ มี การ ส่ง มอบ หรือ มี ความ ชัดเจน ว่า จะ ส่ง ม บ บ ทั้ง%%%%%% ทั้ง ทั้ง 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ก า 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 บ ไม่ สามารถ รับปาก ได้ ว่า จะ ส่งอบ ให้ ได้ ทั้ง 100% หรือ จะ ครบ 100% เมื่อ ใด

นอกจาก นี้ มี รายงาน ว่า "สุ จิตต์ เชาว์ ศิริ กุล" รอง ผู้ ว่า การ กลุ่ม บริหาร รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ใน ฐานะ ประธาน คณะ ทำงาน การ ส่ง มอบ พื้นที่ โครงการ รถไฟ ความเร็ว สูง เชื่อม 3 สนาม บิน ระบุ ว่า ทั้ง ร. ฟ. ท. และ CP เห็น ตรงกัน ว่า จะ ร่วม ลง นาม ใน สัญญา ไป ก่อน จะ ยัง ไม่ ส่ง หนังสือ ให้ เริ่ม ต้น ทำงาน (notice to proceed: NTP) ข ง โค ง ง า า า ด ด ด ด ด ด ด เวล เคลีย ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ไข ด ด ดด

"คณะ กรรมการ คัดเลือก จะ พิจารณา ราย ละเอียด พร้อม ส่ง มอบ และ เคลียร์ ผู้ บุกรุก ที่ดิน เวนคืน ระบบ สาธารณูปโภค อาจ เซ็น สัญญา ไป ก่อน ส่วน การ เริ่ม โครงการ ก็ รอ จนกว่า แผน ส่ง มอบ พื้นที่ ชัดเจน ซึ่ง เรา บอก ว่า ใช้ เวลา CP 1-2 ปี แต่ ขอ 2 -3 ปี ซึ่ง ก ก ก ก ก อ อ อ ห ังสื ังสื ังสื ังสื ิ่ม ิ่ม ิ่ม น น น น ”” ”” ”” ”” ”” ”โค

ไม่ เพียง เท่า นี้ นอกเหนือ ค่า ใช้ จ่าย ที่ เพิ่ม ขึ้น แล้ว การ ขอ เงินกู้ ก้อน มหาศาล มา เพื่อ ดำเนิน โครงการ ระดับ แสน ล้าน นั้น ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น ไป ด้วย เพราะ เดิม สถาบัน การเงิน ได้ ประเมิน โครงการ นี้ ว่า มี ความ เสี่ยง สูง อยู่ แล้ว เมื่อ มี อุปสรรค การ ส่ง มอบ พื้นที่ ที่ ไม่มี ความ ชัดเจน อาจ ทำให้ โครงการ สะดุด ก็ ยิ่ง เพิ่ม ความ เสี่ยง ของ โครงการ มาก ขึ้น เป็น ทวีคูณน

เนื่องจาก พื้นที่ ที่ จะ ใช้ ใน โครงการ รถไฟ ความเร็ว สูง เชื่อม 3 สนาม บิน รวม ทั้งสิ้น 4.421 ไร่ แบ่ง เป็น พื้นที่ ก่อสร้าง 3,571 ไร่ และ พื้นที่ เวนคืน 850 ไร่ เบื้องต้น ร. ฟ. ท. อ้าง ว่า มี ความ พร้อม ส่ง มอบ พื้นที่ 3.151 ไร่ หรือ คิด เป็น 88 % ของ พื้นที่ ทั้งหมด ใน จำนวน นี้ รวม 100 ไร่ ของ ที่ดิน มักกะสัน จาก ทั้งหมด 150 ไร่ และ 25 ไร่ ของ ที่ดิน บริเวณ ศรีราชา จ. า ม ชัดเจน ว่า จะ ส่ง มอบ ให้ นั้น มี อุปสรรค สำคัญ 2 กรณี หลัก ๆ คือ ที่ บุกรุก 210 ไร่ มี ผู้ บุกรุก 513 ราย พื้นที่ เช่า 83 สัญญา และ พื้นที่ ที่ ยัง มี สาธารณูปโภค สำคัญ ๆ อีก มากมาย ทำให้ ทาง กลุ่ม CPH ไม่ อาจ รับ ข้อ เสนอ ดัง กล่าว ได้ เนื่องจาก มี ผล กระทบ ใน เรื่อง การ ลงทุน ที่ ต้อง แบก รับ ความ เสี่ยง มาก ขึ้น จาก เดิม ไม่ ต่าง จาก "ดื่ม ยา พิษ" ไป โดย ไม่รู้ ตัว

ขณะ เดียวกัน ต้อง ไม่ ลืม ว่ โค ง ง ง PPP PPP PPP ที่ ที่ ที่ 10 ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ 10 ที่ 10 10 ที่ 10 ที่ ที่ ที่ ที่ 10 ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ 10 10 ที่ 10 10 10 ที่ 10 ที่ ที่ ที่ ที่ 10 10 10 10 10 10 ที่ 10 10 ที่ ที่ ที่ ที่ 10 10 ที่ ที่ 10 ที่ ที่ 10 10 10 ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ 10 ที่ ที่ ที่ที่ 117.227 ล้าน บาท ที่ กลุ่ม CPH เสนอ พร้อม ดอกเบี้ย รวม ทั้งสิ้น 1.5 แสน ล้าน บาท หรือ ปี ละ 1.5 หมื่น ล้าน บาท นั่น หมาย ถึง ช่วง 5 ปี แรก ใน ช่วง การ ก่อสร้าง เอกชน ต้อง รับ ภาระ ความ เสี่ยง แต่ เพียง ผู้ เด ย ว อีก ทั้ง ยัง ไม่มี ความ ชัดเจน ใน การ ส่ง มอบ พื้นที่ เพิ่ม ความ เสี่ยง ของ โครงการ จน ต้อง ไป เผชิญ กับ ดอกเบี้ย ที่ เพิ่ม ขึ้น ไป ด้วย

หาก แต่ ความ เสี่ยง ที่ มังกร ธุรกิจ อย่าง เจ้าสัว นิ น ท์ ลืม คำนวณ คือ ฝ่าย การเมือง ที่ จะ เข้า มา กำกับ ดูแล กระทรวง คมนาคม นั่น เพาะคม "โครงการ เร่ง ด่วน" ของ รัฐบาล ค ส ช. โดย พล. อ. ประยุทธ์ กลับกลาย เป็น "ธุรกิจ การเมือง" ภายหลัง การ เลือกตั้ง เมื่อ "ฝ่าย นโยบาย" โดย "ศักดิ์ สยาม ชิด ชอบ" รม ว. คมนาคม ภาย ใต้ กำกับ ของ "อนุทิน ชาญ วีร กูล" รอง นายกรัฐมนตรี กำกับ ดูแล กระทรวง คมนาคม ออก มา กดดัน ให้ มี การ เร่ง ลง นาม ใน สัญญา โดย อ้าง ตาม ดำริ ของ นายกรัฐมนตรี ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ รัฐมนตรี ฝ่าย เศรษฐกิจ (ค รม. เศรษฐกิจ) เมื่อ วัน ที่ 20 ก.ย. 2562

สิ่ง ที่ เห็น ได้ ชัด คือ หลัง ออก จาก ห้อง ประชุม นาย ศักดิ์ สยาม ออก มา ประกาศ ทันที ว่า ที่ ประชุม ที่ มี มี นาย อนุทิน เป็น ประธาน กำหนด ให้ คณะ กรรมการ คัดเลือก ของ โครงการ ที่ มี นาย วร วุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ ว่า การ ร. ฟ. ท . เป็น ประธาน เร่งรัด กลุ่ม CPH ให้ ลง นาม พร้อม แนบ หลักประกัน สัญญา จำนวน 4,500 ล้าน บาท ภายใน วัน ที่ 15 ต. ค. นี้ หาก ไม่ ลง นาม จะ ถูก ขึ้น บัญชี ดำ (Black list) ปิด กั้น การ ประมูล งาน ใน อนาคต เพราะ เป็น ผู้ ทิ้ง งาน และ จะ ริบ เงิน ประกัน ซอง ราคา 2,000 ล้าน บาท ทันที และ ให้ เรียก กลุ่ม กิจการ ร่วม ค้า BSR (BSR Joint Venture) เอกชน ผู้ เสนอ วงเงิน ขอ ให้ รัฐ สนับสนุน คิด เป็น มูลค่า ปัจจุบัน อยู่ ที่ 169.934 ล้าน บาท เกิน จาก กรอบ ที่ คณะรัฐมนตรี (ค รม.) อนุมัติ ไว้ ที่ 119,425 ล้าน เป็น จำนวน 49,969 ล้าน บาท มา เจรจา ทันที โดย กลุ่ม CPH จะ ต้อง จ่าย ส่วน ต่าง ที่ เกิน กรอบ ดัง กล่าวด้วย

ขณะ ที่ นาย อนุทิน กล่าว เสริม ว่า กลุ่ม CPH ผู้ ชนะ การ ประมูล ต้อง ปฏิบัติ ตาม สัญญา ที่ ระบุ ไว้ ใน TOR ใน ฐานะ ยื่น ราคา ต่ำ สุด ที่ ผ่าน มา ได้ มี การ เจรจา หลาย รอบ และ ได้ ปรับปรุง เงื่อนไข ที่ ทำได้ รัฐบาล ไทย ใน ฐานะ คู่สัญญา จะ ปรับปรุง เงื่อนไข ไป มากกว่า สัญญา ไม่ แล้ว เพราะ จะ มี ผู้เสียหาย เกิด ขึ้น และ ผู้ แก้ไข สัญญา จะ มี ความ ผิด มาตรา 157 คือ ละเว้น การ ปฏิบัติ หน้าที่

สิ่ง ที่ กดดัน ต่อ ฝ่าย ผู้ ชนะ ประมูล ใน รอบ นี้ คือ อ จ ง ง ง ก ก ก ล็ ลิ ก ก ก ก ก ก ก CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP ทางด่วน และ รถไฟฟ้า กรุงเทพ (BEM) บ จ. ไช น่า เร ล เว ย์อน สต รั ค ชั่ น บ ม จ. ช. การ ช่าง และ บ ม จ ิต น น น น น น น น น น ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ การ ประมูล งาน รัฐ ใน อนาคต ด้วย เรียก ว่า ผล เสีย มหาศาล จริงๆ

ขณะ ที่ เงื่อนไข การ ส่ง มอบ พื้นที่ ที่ กลุ่ม CPH เห็น ว่า เป็น อุปสรรค สำคัญ นั้น ก็ กลาย เป็น หนัง คนละ ม้วน ใน มุม มอง ของ นาย อนุทิน ที่ ได้ กล่าว ทำนอง ว่า การ ส่ง มอบ พื้นที่ เกิน กว่า 50% ถือว่า สามารถ ดำเนิน โครงการ ได้ แล้ว เพราะ ไม่มี โครงการ ภาค รัฐ ที่ เวนคืน ที่ดิน ทั้งหมด ได้ ครบ 100% และ ไม่มี โครงการ ไหน ที่ สามารถ ส่ง มอบ พื้นที่ ได้ ครบ 100% แล้ว เริ่ม ก่อสร้าง แต่ ผู้รับาเหมาเหม น และ ทยอย รอ รับ การ ส่ง มอบ ที่ดิน ซึ่ง ประเด็น นี้ สามารถ หารือ กัน เช่น ขอ ขยาย ระยะ เวลา การ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ดังนั้น การ ส่ง มอบ พื้นที่ ให้ ไม่ ครบ 100% จึง ไม่ใช่ ปัญหา ใหญ่

แต่ แล้ว การ เดิน หน้า กดดัน ของ ภาค รัฐ กับ มา สะดุด เนื่องจาก บอร์ด ร.ฟ.ท. ได้ ลา ออก ทั้ง คณะ เมื่อ วัน ที่ 1 ต. ค. ยัง ไม่ ได้ ก ก ก ก ก ก ื่ ื่ ก ก ก ก ก ก ฟ……………………………………………………………………………………………….. .เข้ 15 ต. ค. นี้ นั่น ทำให้ จำเป็น ต้อง ยืด เวลา ตัดสินใจ ให้ แก่ กลุ่ม CPH ไป อีก 10 วัน เป็น วัน ที่ 25 ต.ค. 2562 แทน และ ยัง ไม่มี ท่าที ที่ แน้ ชัด ว่า กลุ่ม CPH จะ ตอบ ตกลง หรือ ไม่?

อย่างไรก็ตาม การ ออก มา เร่งรัด กลุ่ม CPH ลง นาม โครงการ ดัง กล่าว ได้ สร้าง ความ สงสัย ให้ กับก ว่าด ทุน ด้วยเช่เช่าััเเู้เ ู้เช่ื่ัเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ "อนุทิน" เป็น คน ของ ตระกูล "ชาญ วีร กูล" ซึ่ง เป็น ผู้ ถือ หุ้น ใหญ่ และ มี อำนาจ ใน การ บริหาร บ ม จ. ซิ โน – ไทย เอ็น จี เนีย ริ่ ง แอนด์ คอน สต รั ค ชั่ น (STEC) ซึ่ง เป็น 1 ใน 3 ผู้ ประกอบ การ รับ เหมา ก่อสร้าง ราย ใหญ่ ของ ประเทศ ทำให้ หลีก เลี่ยง ไม่ ได้ ที่ จะ มี คำถาม ตาม มา ชุด ​​ใหญ่ มา ถึง รอง นายก ฯ แม้ จะ ยืนยัน ไม่มี ส่วน เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ เนื่องจาก นัก ลงทุน หลาย คน ต่าง มอง ว่า สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น เพื่อ กดดัน กลุ่ม CPH และ เพื่อ ผลัก ดัน กลุ่ม BSR ซึ่ ง มี STEC ร่วม วง ด้วย โดย เฉพาะ ประเด็น การ ขู่ ขึ้น Blacklist กลุ่ม CPH ซึ่ง หาก เกิด ขึ้น จริง เท่ากับ ว่า คู่แข่ง ของ STEC ไม่ ว่า จะ เป็น ช. การ ช่าง (CK) หรือ อิตาเลียน ไทย (ITD) ที่ อยู่ ใน กลุ่ม CPH ก็ จะ ถูก ขึ้น บัญชี ดำ ไป ด้วย ก็ เท่ากับ เปิด ทาง สะดวก ให้ STEC ใน โอกาส การ คว้า งาน เมกะ โปร เจ ก ต์ โครงการ ลงทุน โครงสร้าง พื้นฐาน ขนาด ใหญ่ ของ ประเทศ ใน กำกับ ของ กระทรวง คมนาคม ที่ คิด เป็น วงเงิน เกือบ 2 ล้าน ล้าน บาท จน ทำให้ มี หลาย ต่อ หลาย เสียง เริ่ม ส่ สัญญาณ ให้ นัก ลงทุน หัน มา พิจารณา STEC มี โอกาส ปรับ ตัว ขึ้น หาก ได้ งาน ใหญ่ เข้า มา อย่าง ต่อ เนื่อง ใน สภาพ ที่ ไร้ คู่ แข่งขัน หลัง ก่อน หน้า นี้ STEC พร้อม พันธมิตร เพิ่ง ได้ งาน โครงการ พัฒนา สนาม บิน อู่ ตะเภา ฯ

ขณะ ที่ ราคา หุ้น STEC ใน ช่วง ที่ ผ่าน มา จนถึง ปัจจุบัน พบ ว่า มี ความ ผันผวน ไม่ น้อย จาก ราคา 20:50 บาท ต่อ หุ้น ใน ช่วง ต้น ปี สามารถ ทะยาน ขึ้น แตะ ระดับ 27.50 บาท ต่อ หุ้น ใน ช่วง มิ. ย. ที่ กำลัง มี การ จัดตั้ง คณะ รัฐบาล ใหม่ ซึ่ง พรรค ภูมิใจ ไทย ของ "อนุทิน" ก็ เข้า มา มี ส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ราคา หุ้น ได้ ปรับ ตัว ลด ลง หนัก จน มา อยู่ ที่ ระดับ 18:30 บาท ต่อ หุ้น โดย นัก วิเคราะห์ ให้ เหตุผล ว่า การ ปรับ ตัว ลด ลง ของ ราคา หุ้น นั้น สะท้อน มา จาก ผล ประกอบ การ ไตรมาส 2/62 มี กำไร เพียง 267 ล้าน บาท ซึ่ง ลด ลง จาก ช่วง เดียวกัน ปี ก่อน ที่ มี กำไร 305 ล้าน บาท แต่ ปัจจุบัน ราคา หุ้น STEC ปรับ ตัว ขึ้น เล็กน้อย โดย เคลื่อนไหว อยู่ ที่ ระดับ 20:20 to 20:50 บาท ต่อ หุ้น ปัจจุบัน ใน แวดวง ต า ด ทุน มี การ คาด การณ์ ว่า ไม่ ว่า CPH จะ เซ็น สัญญา หรือ ไม่ ก็ มี แนวโน้ม ส่ง ผล ดี ต่อ STEC ที่ จะ มี โอกาส ทั้ง 2 ทาง นั่น คือ หาก CPH เซ็น สัญญา ก็ จะ ทำให้ กลุ่ม ผู้รับ เหมา ซึ่ง เป็น พันธมิตร ทั้ง CK และ ITD ต้อง เร่ง ดำเนิน งาน โครงการ ใหญ่ อาจ จะ กระทบ กับ การ ประมูล งาน อื่น ๆ ดังนั้น STEC จะ ได้ เปรียบ ใน การ ประมูล งาน อื่น แต่ ถ้า หาก ไม่ ได้ เซ็น สัญญา ก็ า ก บัญชี ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ซึ่ง จะ ส่ง ผล กระทบ ต่อ การ รับ งาน ของ CK และ ITD แต่ จะ เป็น โอกาส ของ STEC

และ ไม่ เพียง เฉพาะ ข่าว ซุบซิบ ด้าน STEC และ รอง นายก "อนุทิน" ใน ฝั่ง ของ กลุ่ม CPH ก็ มี กระแส ข่าว ลือ ออก มา เช่น กัน ว่า ความ ล่าช้า ของ การ ลงทุน โครงการ ไฮ ส ปี ด เทรน เชื่อม 3 สนาม บิน เกิด จาก ความ ผิดหวัง ของ กลุ่ม ที่ ไม่ สามารถ โครงการ พัฒนา สนาม บิน อู่ ตะเภา และ เมือง การ บิน ภาค ตะวันออก จน ทำให้ โครงการ ที่ วางแผน ไว้ อาจ ไม่ คุ้ม ค่า ลงทุน เมื่อ เทียบ กับ กรณี หาก สามารถ ชนะ และ คว้า งาน ได้ ทั้ง 2 โครงกรรง

ท้าย สุด โครงการ ไฮ ส ปี ด เทรน จะ เป็น ลงเอย อย่างไร ข่าว ลือ และ ข้อ กล่าว อ้าง ที่ มี ออก มา จาก ทั้ง 2 ฝ่าย จะ จริง แท้ แน่ชัด เพียง ใด นอกจาก คำ ชี้แจง จาก ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง และ ผู้ ที่ ได้ รับ ผล กระทบ ก็ คง มี แต่ ระยะ เวลา เท่านั้น ที่ จะ เป็น บท พิสูจน์ ส่วน การ เติบโต ทาง เศรษฐกิจ ของ ประเทศ คง ต้อง ลุ้น แบบ วัน ต่อ วัน กัน ต่อ ไป


Source link