Friday , November 22 2019
Home / thailand / พ ท. แฉ! ผู้ สมัคร พรรค อะไร? ใช้ ของหลวง ปูด ทหาร ตาม อารักขา จี้ รบ. ตรวจ สอบ

พ ท. แฉ! ผู้ สมัคร พรรค อะไร? ใช้ ของหลวง ปูด ทหาร ตาม อารักขา จี้ รบ. ตรวจ สอบพ ท. แฉ ผู้ สมัคร บาง พรรค ใช้ ของหลวง ปูด ทหาร ตาม อารักขา จี้ รัฐบาล – ค ส ช. ตรวจ สอบ ขอ "บิ๊ ก ตู่" ทำ จริง ป ม พูด กับ คน ไทย ใน เยอรมนี ว่า จะ จัดการ เลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เผย ต้อง กำชับ ให้ เจ้าหน้า รัฐ ที่ วางตัว เป็นกลาง

เมื่อ วัน ที่ 29 พ.ย. นาย อนุสรณ์ เอี่ยม สะอาด คณะ ทำงาน สื่รสาร การ ไทย. อระยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า ค ส ช. ที่ ไป เยือน สหพันธ์ สาธารณรัฐ เยอรมนี ไป พูด กับ คน ไทย ใน เยอรมนี ระบุ รัฐบาล จะ จัดการ เลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ว่า ขอ ให้ ท่าน พูด ทำ จริง อย่า ให้ เหมือน การ ประกาศ จะ จัดการ เลือกตั้ง ก่อน หน้า นี้ แต่ ก็ เลื่อน มา ถึง 5 ครั้ง

นาย อนุสรณ์ กล่าว ต่อ ว่า ซึ่ง ไม่ ได้ กระทบ เฉพาะ ความ เชื่อ มั่น ส่วนตัว ท่าน หรือ รัฐบาล แต่ กระทบ กับ ความ เชื่อ มั่น ของ ประเทศ คน ไทย รอ ความ หวัง จะ เข้า คูหา กา บัตร เลือกตั้ง อย่าง ใจจดใจจ่อ ด้วย ความ หวัง ว่า กระบวนการ ประชาธิปไตย จะ เป็น เครื่องมือ ให้ ประเทศ ก้าว ข้าง หน้า ไม่ ควร เอา ภาพลักษณ์ และ ความ น่า เชื่อถือ ของ ความ อยู่ ราด ทาง การเมือง ของ ตัว เอง


นาย อนุสรณ์ กล่าว อีก ว่า น่า กังวล ว่า ใน ช่วง ใกล้ เลือกตั้ง กลับ มี ภาพ เจ้าหน้าที่ รัฐ ไป อารักขา ผู้ สมัคร บาง พรรค ระหว่าง การ ลง พื้นที่ หาเสียง เลือกตั้ง ขอ ให้ รัฐบาล และ ค ส ช. ตรวจ สอบ ว่า มี การนำ เงิน ภาษี อากร ของ ประชาชน ไป ใช้ เพื่อ ระโยชน์ ทาง การเมือง ขรง บาง กร งาที่น้าที่ ที่ หาหน้าที่ ที่ ไป อา า ราชการ หรือ ไม่ เป็นการ เบียดบัง เวลา ราช กา ร หรือ ไม่ แล้ว การ ลง พื้นที่ ดัง กล่าว ถือ เป็าง การเมือง ที่าม บาง กลุ่ม แต่ บาง กลุ่ม ทำได้ หรือ ไม่

"ขอ เรียก ร้อง รัฐบาล ให้ หลักประกัน ว่า จะ จัดการ เลือกตั้ง ที่ สุจริต และ เที่ยงธรรม ต้อง กำชับ เจ้าหน้าที่ รัฐ ให้ วางตัว เป็นกลาง ระมัดระวัง การ โยกย้าย เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ทาง การเมือง ให้ กับ กลุ่ม ใด และ ไม่ อนุมัติ งบประมาณ เพื่อ ประโยชน์ ของ ฝ่าย ใด ฝ่าย หนึ่ง เพื่อ นำ ไป สู่ การ อกตั้ง ที่ เสรี และ เป็น ธรรม อันเป็น การ ยร้าง การ ยอมรับ และ ความ น่า เชื่อถือ ให้ เกิด ขึ้น กับ ประเทศ นาย อนุสรณ์ กล่าว


Source link