ญี่ปุ่น ขึ้น ไป ปล่อย "ฝน ดาวตก เทียม" ใน อวกาศ[ad_1]

จรวด ขนส่ง "เอ็ ป ซิ ลอน -4" ของ องค์การ สำรวจ อวกาศ ญี่ปุ่น หรือ จา ซา ทะยาน ขึ้น จาก ศูนย์ อวกาศ อู ชิ โนะ ฮู ระ ใน จังหวัด คา โง ชิ มะ ทาง ใต้ ของ เกาะ คิวชู เมื่อ เช้า วัน ศุกร์ โดย มี ภารกิจ นำ ดาวเทียม ขึ้น ไป ปล่อย "ฝน ดาวตก เทียม" ใน อวกาศ เป็น ครั้ง แรก ของ โลก


ทั้งนี้ บริษัท ความ บันเทิง อวกาศ เอ แอ ล อี (ALE) แห่ง กรุง โตเกียว ได้ พัฒนา ดาวเทียม ขนาด จิ๋ว สำหรับ การ แสดง เกี่ยว กับ ดวงดาว เหนือ ท้องฟ้า เมือง ฮิ โร ชิ มา ประมาณ ต้น ปี หน้า ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ทดลอง ขั้น ต้น เพื่อ ให้ บริการ รับจ้าง ยิง ดวงดาว

าวเทียม ของ เอ แอ ลล ีปล่ยปล่ขดดบบ ลมลมลมขขงแสงแสงแสงสสว้ว้งนจ้บบเป็ยยกกกกบบเป็เป็ยยยกกกกกเป็เป็เป็ เป็กแบบกกรรกก

น ย ชิ ฟู บุ ชิ ชิ ฟู มิ โม โตะ โฆษ โฆษ เ ซ ซ ็ ็ จ วด วด น น น น น น 7 ดวง ทุ จะ แสดง ด ด 7 จิ๋ว ที่ จะ แสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี หลากหลาย รูป แบบ

ช่วง ต้ บ่ ย ์ ์ วั แถลง ด ด สู่ ถู สู่ สู่ สู่ ถู สู่ สู่ ์ ม ียบ

ทาง ด้าน นาง เล นา โอ กะ จิ มะ ซี อี โอ บริษัท เอ แอ ล อี เผย ว่า ดาวเทียม ที่ ปล่อย ขึ้น สู่ อวกาศ เมื่อ วัน ศุกร์ บรรทุก ลูกบอล 400 ลูก แต่ละ ลูก บรรจุ สูตรเคมี ที่ ปิด เป็น ความ ลับ สุด ยอด ดาวเทียม จะ ลอย อยู่ เหนือ พื้น โลก ประมาณ 500 กม. ก่อน จะ ค่อยๆ ลด ระดับ ลง สู่ 400 กม. ใน ปี หน้า ขณะ ที่ โคจร รอบ โลก

นามะ โอ กะ จิ มะ เผย อีก ว่า ลูกบอล บร รุ สาร เคมี 400 ลูก กาก เพียงพอ ดาจะก เทียม ได้ 20 – 30 งาน เนื่องจาก ฝน ดาวตก แต่ละแต่ละคั้งคจะไม่ไม่เเเ 20 20 20

แท็ ก ที่ เกี่ยวข้อง

[ad_2]

Source link