Friday , November 15 2019
Home / sweden / Överdoser förkortar medellivslängden i USA | Göteborgs-Posten

Överdoser förkortar medellivslängden i USA | Göteborgs-PostenMedellivslängden för en genomsnittlige amerikanen sjunker till 78.6 år. Orsaken bakom on till stor del de höga dödstalen till följd av överdoser, enligt en amerikansk myndighetsrapport.

Du läser nu en av dina artiklar fria på GP.se

USA brottas med en opioid-epidemic med ett utbrett missbrav av heroin, fentanyl och receptbelagda mediciner som kostade fler än 70 000 människor livet under 2017 – en ökning med 9.6 procent frånåret innan. Samtidigt har antalet självmord ökat med 3.7 procent.

Till följd av detta sjunker den förväntade medellivslängden i USA med 0.1 procent. Det innebär en fortsättning av en trend inleddes 2015 då medellivslängden i landet sjönk för första gången på årtionden.

Förväntad medellivslängd ger oss en bild av det övergripande hälsotillståndet i landet, och den här oroväckande Statistiken är en påminnelse om att vi förlorar för mån amerikaner för tidigt och för ofta, säger Robert Redfield, chef för USA: s hälsomyndighet (CDC).

I Grannlandet Canada lever invånarna i genomsnitt tre år längre, och detsamma gäller för Sverige. Här är medellivslängden 82.3 år. Japanerna är de som lever längst – när de föds kan de räkna med nästan 84 år på curtain.


Source link