Friday , April 10 2020
Home / serbia / Данас ћемо моћи да видимо Меркур

Данас ћемо моћи да видимо МеркурПрелаз Меркура преко Сунчевог круга представља појаву која би прошла непримећено да није астрономима толико важна, између осталог и због временских циклуса на који се дешава. Последњи видљиви транзит Меркура догодио се 2016. године, а после данашњег прелаза, следећ путе не и нине.

Ову ретку појаву није лако посматрати, пре свега, зато што је Меркуров привидни пречник 200 пута мањи од сунчевог котура и на сунчевом фону он се тешко опажа, напомиње астроном Бранко Симоновић из Астрономског друштва "Руђер Бошковић".

„Ова појава ни на који начин не утиче на нас. Да не знамо да се збива, не бисмо је ни приметили. Више нема онај значај који је некад имала, а прелази унутрашњих планета, као што су Меркур и Венера, испред Сунца, односно преко Сунчевог лика су својевремено биле веома важне зато што смо захваљујући геометрији, пратећи ту појаву из две најудаљеније могуће тачке у том тренутку одакле је могло да се посматра, били у стању да одредимо удаљености у васиони ", објашњава Сим.

До тада, на основу посредних, Кеплерових закона, знало се колика је удаљеност, рецимо, Земље од Сунца, што се назива астрономска јединица, али не у километрима, већ у релативним јединицама. На овај начин то је могло да се прерачуна у миље или километре и на тај начин смо први пут постали свесни раздаљина у Сунчевом систему, како то данас знамо, додаје астроном.

"Овај пролазак Меркура који се тренутно дешава, трајаће од 13:35 када ће се сменити први и други контакт Меркура са Сунчевим котуром, па негде до 18 часова. Из наше домовине видеће се само негде до 16:14, када ће Сунце, у суштини, заћи, па имајући то у виду, ми нећемо ни тај део појаве испратити јер је Сунце већ тада веома ниско, тако да нису нарочито захвалне околности за посматрање " напомиње Бранко Симоновић.

До овог прелаза Меркура долази неких 13 до 14 пута током столећа. Ако знамо да се планете крећу око Сунца по једној равни, онда је за очекивати да проласци Меркура и Венере прате одређене циклусе и да се циклично дешавају. Међутим, до тога не долази јер се путања њиховог кретања не поклапа у потпуности са том равни, већ је мало нагнута, али довољно да се то редовно не понавља.


Source link